Ovçuluq və balıq ovu

Azərbaycan ərazisində müxtəlif ovçuluq növləri vardır. Bunlara:

  • Dağıstan turunun ovlanması ;
  • çol donuzunun ovlanması ;
  • dovşanın ovlanması ;
  • meşə göyərçin inin ovlanması ;
  • bildirçin in ovlanması ;
  • kəkliyin ovlanması ;
  • su quşlarının ( qaz , ördək , qaşqaldaq) ovlanması ;
  • cüllüt ün ovlanması;
  • meşəcüllütü n ovlanması;
  • köpgər ovlanması daxildir.

Ovçuluq təsərrüfatları

S / N ADI YERLƏŞDİYİ ƏRAZİ

SAHƏSİ, HA

MƏQSƏDİ

1

Ulduz OT

Şamaxı rayonu

         5000

Dağıstan turu, cüyür, çol donuzu, qırqovul və s. vəhşi heyvanların ovlanması.

2

Şəki OT

Şəki və Oğuz rayonları

         60000

Dağıstan turu, nəcib Qafqaz maralı, cüyür, köpgər, çöl donuzu və s. vəhşi heyvanların ovlanması.

3

Qax OT

Qax rayonu

         2700

Dağıstan turu, nəcib Qafqaz maralı, cüyür, köpgər, çöl donuzu və s. vəhşi heyvanların ovlanması.

4

Samux OT

Samux rayonu

         40424

Çol donuzu, kəklik ov obyektların ovlanması.

5

Pirallahı OT

Əzizbəyov rayonu

         10000

Su və su bataqliq quşların ovlanması.

6

Yaşma OT

Xızı rayonu

         4000

Tülkü, çaqqal və su quşların ovbyektlərin ovlanması.

7

Giləzi OT

Xızi rayonu

            25

Donuzun ovlanması.

8

Babadağ OT

Quba və İsmfllı

rayonları

         61000

Dağıstan turu, cüyur, köpgər, çöl donuzu və s. vəhşi heyvanlarin ovlanması.

9

Sarısu OT

İmişli və Sabirabad rayonları

           120

Göl balıgı, su və su bataqliq quşlarının ovlanması.

10

Varvara OT

Yevlax rayonu

          7762

Göl balıgı, su və su bataqliq quşlarının ovlanması.

11

Şərbət-qobu OT

İmişli rayonu

        20000

Su və su bataqliq quşlarının ovlanması.

12

Daşgil OT

Qaradağ rayonu

            3

Ovçuların və digər vətəndaşların istirahətinin və ovçuluq fealiyyətinin təşkili.

13

Pirsaat OT

Qaradağ rayonu

          3000

Su və su bataqliq quşların ovlanması.

14

Mahmudçala OT

Biləsuvar rayonu

        7135,6

Ovçuların və digər vətəndaşların istirahətinin və ovçuluq fealiyyətinin təşkili.

15

Zavvar OT

Cəlilabad rayonu

         6995

Çaqqkal, tülkü, donuz, su və su bataqliq quşlarının ovlanması.

16

Qirmizıkənd OT

Neftçala rayonu

        10000

Su və su bataqliq quşlarının ovlanması.

Ovlanma dövrü

Dağıstan turu

iyun – noyabr

Su quşları

oktyabr – mart

Qafqaz maralı

iyun – oktyabr

Canavar , tülkü , dovşan

avqust – mart

Çol donuzu

sentyabr – mart

Meşə ov quşları

oktyabr – mart

Qara turac

iyul – mart

Vaşaq

sentyabr – mart